Oktatás

Az oktatási környezetek akusztikai értelemben nagy igényekkel rendelkező terek; egy olyan terem, amely hagyományos, tanárok által vezetett oktatásnak ad helyet, a következő alkalommal már csoportmunkában kerül használatra; két olyan tevékenységről van szó, amelyek akusztikai körülményei teljességgel eltérőek. Ezen felül a mennyezet sokszor fizikai behatásokban részesül.

A jó akusztikai környezet elősegítheti a kommunikációt, a tanulók együttműködését, a tárgyalásokat, illetve általános szociális készségeket is magukba foglaló, kulcsfontosságú tanulási folyamatokat. A hang minősége komoly hatással lehet az oktatás eredményességére mind a tanulók, mind az oktatók szempontjából.

Az Ecophon szakértően közelíti meg a problémát, beazonosítja, mi lényeges az oktatási terekben levő hanghatások befogadása során. Az oktató és a tanulók között zajló tevékenység (az osztályban zajló oktatás/tanulás módszere), és az őket körülvevő tér megértése elhanyagolhatatlan annak érdekében, hogy kialakítsuk a megfelelő akusztikai feltételek.

A teremakusztikai minőségének optimalizálása erősíti és támogatja a kulcsfontosságú oktatási viszonyokat;
– A fizikai tanulási környezetet
– A tanuló elhivatottságát a tanulás során
– A pedagógiai gyakorlatokat