A beszéd tisztasága

A beszéd tisztasága a fogadó fél felé intézett beszéd átviteli minőségét jelenti. Visszhangos szobában zavaró háttérzajjal nehéz lehet megérteni a beszédet.

Nem tiszta

Tiszta

30d275ea-0f8c-4764-a048-645a721acb4a[1]

Azt a hangot, amely először éri el a fogadó felet, közvetlen hangnak nevezzük. Ezeket a korai visszaverődések követik. Azok a korai visszaverődések, amelyek elérik a fogadó felet 50 ms-on belül, beépülnek a közvetlen hangba, ezért a beszéd tisztaságára pozitív hatást gyakorolnak. A később érkező visszaverődések viszont zavaróak lehetnek.

fb547ec7-b8ba-44e2-b802-dd9384271a4d[1]

A tisztaság mérése (C50) a korai hangvisszaverődések energiájának összehasonlítása a későbbi visszaverődések energiájával. Ennek a mértékegysége dB. A magas érték pozitív a beszédtisztaság szempontjából.

A beszéd átvitelének egy másik mérőszáma a beszédátviteli mutató (Speech Transmission Index – STI) Amikor a beszéd átvitele tökéletes, akkor az STI = 1. Egy átlagos méretű osztályteremben az STI-nek 0,75-nél nagyobbnak kell lennie. Rossz beszédátvitel esetén a beszédhang változásai kevésbé érzékelhetők. Rosszabb beszédátvitelt, tehát alacsonyabb STI mutatót eredményeznek olyan tényezők, mint például a háttérzaj, a késői visszaverődések és a visszhangok.

9851bc68-2d76-4fea-ab24-980c7866b1af[1]
Rossz beszédátvitel.

df8fdfdc-6276-421f-a3fd-3938afba4ad4[1]
Jó beszédátvitel.

Érzékelt tulajdonság A cél leírása Jelölés Mértékegység Magyarázat Szabvány
A beszéd tisztasága A beszéd tisztasága C50 dB A korai és a késői visszaverődések arányát méri. ISO 3382-1
A beszéd tisztasága Beszédátviteli mutató STI Mutató (0–1) A beszélőtől a fogadó fél irányába történő beszédátvitel minőségét mutatja. IEC 60268-16